Krok 1. Skoncentruj się na jednej nowej codziennej umiejętności. - Jedz, ruszaj się i żyj lepiej!