Powody od 3 do 6: pożywne pokarmy, których nie jemy. - Jedz, ruszaj się i żyj lepiej!